PRODUCTES I SERVEIS

Com empresa autoritzada en la gestió i transport de residus, R3M posa a l’abast de tothom, tant a tallers com indústries, un ventall de serveis mediambientals

PRODUCTES I SERVEIS

SERVEI MEDIAMBIENTAL GLOBAL

Com empresa autoritzada en la gestió i transport de residus, t’oferim un ventall de serveis mediambientals que poden ser contractats de forma particular, o com una solució global que ofereix múltiples avantatges.

GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS

Un servei a mida del client que facilita la seva gestió i garanteix el compliment normatiu i legal.

 

EQUIPS DE RENTAT

Una àmplia varietat d’equips renta-peces i renta-pistoles que donen resposta a cada necessitat concreta (Automàtiques/manuals, fixes/mòbils, aigua/dissolvent).

 

DRAPS DE NETEJA REUTILITZABLES

Subministrament, retirada i neteja de draps reutilitzables. Un servei que permet reduir la producció de residus i converteix la seva gestió en una gestió sostenible.

ASSESSORIA MEDIAMBIENTAL

Assessorament en matèria legal i normativa (Autoritzacions, Certificats, Estudis, Legalitzacions, etc.) així com en la difusió de bones pràctiques.

Recordem que la quota d’assessoria mediambiental cobreix tots els tràmits
telemàtics com FI (Fulls Itinerants), FA(Fitxes d’acceptació), Llibre de registre,
Certificats Anuals, Actualització constant del SDR (Sistema documental de
Residus); a més del suport presencial y telemàtic en cas de inspecció i/o
auditories varies. Recordem que es un servei que es realitza a TOTS els nostres
clients.

ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS

• Destrucció de documents
• Recollida de Residus Banals
• Recollida de residus Municipals