Solucions

GESTIONA ELS RESIDUS DEL TEU TALLER

Solucions integrals i a mesura adaptades a un sector en constant evolució… I adaptades a la teva butxaca

 

Que no t’enganyin, només hi ha una manera de fer-ho bé!

Amb més de12 anys d’experiència gràcies a la confiança dels nostres clients, R3M ha pogut estar sempre al capdavant d’aquest sector, donant sempre un servei de qualitat tant logístic com Documental, assessorant als nostres fidels de la millor manera. Donant sempre més per menys, hem pogut encaixar els nostres preus a la situació econòmica del sector automobilíst- ic al llarg dels anys; Mantinguent la nostra essència i promovent el tracte PROPER I DE QUALITAT

 El món de la gestió de residus està en constant revisió; els canvis legislatius, l’ordre telemàtic, les inspeccions presencials i telemàtiques, estan a l’ordre del dia.

CURAT EN SALUT AMB R3M

La nostra Gestió Integral consta de :

Fas Mecànica o Planxa i Pintura?

Mecànica

    • Envasos contaminants
    • Filtres d’aire
    • Filtres d’oli i combustible
    • Anticongelant
    • Absorbents
    • Aerosols
    • Liquid de Frè
    • Oli usat de motor
    • Ferralla
    • Bateries

Planxa i Pintura

    • Envasos contaminants amb pintura
    • Paper absorbent
    • Pols de llija
    • Disolvent NH
    • Llots de pintura
    • Vidre
    • Para cops y P.N.C
    • Absorbents
    • Ferralla

està el teu taller avui complint les obligacions com a productor de residus?

ENS ENCARRAGUEM QUE HO ESTIGUI

Obligacions i responsabilitats dels productors de Residus

   1. Codificar i classificar els residus segons la Llista o Catàleg Europeu de Residus (LERo CER).
    2. Gestionar els residus que produeixin o posseeixin de conformitat amb el que especifica el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC).
    3. Separar els residus i mantenir-los en condicions de seguretat.
    4. Etiquetar els residus segons el que estableix la normativa mediambiental i de seguretat.
    5. Lliurar els residus a transportistes i gestors autoritzats per l’ARC.
    6. Formalitzar la documentació pertinent segons l’ARC.
    7. Portar al dia un registre propi de residus (LLibre de Registre), on constin les dades identificadores del residu i la gestió que es realitza amb cada un d’ells.
    8. Designar un responsable de residus.
    9. Estudiar-ne la minimització mitjançant l’ús de productes més ecològics i optar per les vies de gestió que promoguin la valorització material.
   1. Tindre Actualitzada l’alta de Productor de Residus amb tots els residus què genera el seu centre.
   2. Gestionar tots els residus amb els seus pertinents FSI, mínimament cada 6 mesos.

12. Disposar de la documentació prèvia al trasllat: (NP i CT) Notificacions Prèvies i Contracte de Trasllat.

Ubicació i emmagatzematge dels residus

No col·locar el residu en contacte directe amb el sòl

Protegir de la pluja o filtracions d’aigua

Ubicar en llocs ben ventilats

Llocs accessibles (seguretat i comoditat)

Sempre en contenidors adients i degudament etiquetats

Precaució d’incendis